NOW FREE Cancelation » 100% Refund +info

Aconcagua Argentyna

Wejście i zezwoleń 2016 / 2017


Aby wejść do Parku Aconcagua konieczne jest posiadnie oficjalnego pozwolenia., o które trzeba osobiście starać się w budynku Cuba, znajdującym się przy ulicy Las Tipas i Avenida Los Robles, w Parku General San Martín, w mieście Mendoza. Poprzez podpisanie pozwolenia, osoba zainteresowana zobowiązuje się w czasie pobytu w Parku przestrzegać obowiązujące przepisy i jednocześnie zwalnia Dyrekcję Parku Aconcagua (Dirección de Recursos Naturales Renovables) i władze Prowincji Mendoza z odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek na terenie Parku

Godziny otwarcia biura na uzyskanie pozwolenia na wejście do Parku Narodowego Aconcagua:

Oficjalny sezon (15 Listop. Do 15 Marca)
Poniedziałek – Piątek: od godz. 8 do 18.
Soboty, niedziele, święta: od godz. 9 do 13.

Uwaga:

W dniach 24 i 31 grudnia godziny otwarcia son od 9:00 do 13:00.
W dniach 25 grudnia i 1 stycznia Biuro Pozwoleń jest nieczynne.

Wejście do Parku Narodowego Aconcagua: od godz. 8 do 18. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc w Mendozie na numer: (++54-9-261) 4-252031 lub przez e-mail: aconcagua@mendoza.gov.ar

W tym przypadku również cena pozwoleń na sezon 2013/2014 będzie określona przez odpowiednie władze w pażdzierniku. Przypuszczamy, że zostaną one podwyższone o około 15% w porównaniu z poprzednim sezonem.

Ceny w sezonie 2016/2017 – Trasa Normalna
Przed/po sezonie: od 15 do 30 listop. i od 21 lut. do 15 marca
Wejście Długi Trekking Krótki Trekking
U$S 582 U$S 204 U$S 102
     
Pół-sezon: od 01 do 14 grudnia i od 01 do 20 lutego
Wejście Długi Trekking Krótki Trekking
U$S 582 U$S 204 U$S 102
     
Główny sezon: od 15 grud. do 31 stycznia
Wejście Długi Trekking Krótki Trekking
U$S 800 U$S 233 U$S 116

Ceny pozwoleń na sezon 2016/2017 wyznaczone zostaną przez odpowiednie władze w Listopad.

Ceny w sezonie 2016/2017 – Trasa Polaków
Przed/po sezonie: od 15 do 30 listop. i od 21 lut. do 15 marca
Wejście Długi Trekking Krótki Trekking
U$S 727 U$S 204 U$S 102
     
Pół-sezon: od 01 do 14 grudnia i od 01 do 20 lutego
Wejście Długi Trekking Krótki Trekking
U$S 727 U$S 204 U$S 102
     
Główny sezon: od 15 grud. do 31 stycznia
Wejście Długi Trekking Krótki Trekking
U$S 945 U$S 233 U$S 166

Ceny pozwoleń na sezon 2016/2017 wyznaczone zostaną przez odpowiednie władze w październiku. Przypuszczamy że będą one o około 10% wyższe w stosunku do poprzedniego sezonu.

Poza oficjalnym sezonem (od 16 marca do 14 listopada) obowiązują dwie normy prawne: Decreto 50/2002 o cenach i Resolucion 950/2000 o warunkach wstępu. Najważniejsze ich punkty to:


– Andyniści muszą przedstawić Dyrekcji Parku oświadczenie notarialne, w którym biorą na siebie wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane z wyprawą i w którym zwalniają z jakiejkolwiek odpowiedzialności Dyrekcję Parku (Dirección de Recursos Naturales Renovables) i władze Prowincji Mendoza.


– Że biorą na siebie wszystkie koszty wynikające z wszelkiej ewentualnej akcji ratunkowej i/lub opieki medycznej niezbędnej podczas realizacji wyprawy.


– W razie potrzeby, Dyrekcja Parku może wyegzekwować od uczestników wyprawy wykaz posiadania specjalnego technicznego wyposażenia do wspinaczki w czasie zimowym.


– Dyrekcja Parku może rownież wymagać, jeżeli uzna to za stosowne, ubezpieczenia lub gwarancji na pokrycie ewentualnych kosztów akcji ratunkowej lub ewakuacji.


– Członkowie grupy muszą przedstawić świadectwo uczestnictwa w podobnych wyprawach, wykazując doświadczenie we wspinaczkach zimowych. Mimo tego, zezwolenie zależy wyłącznie od decyzji organu, który zachowuje sobie prawo do odrzucenie wniosku.

MONT ACONCAGUA - Expéditions, information, guides, ascensions - Argentine

CERRO ACONCAGUA - Expediciones, información, guías y logística - Argentina

ACONCAGUA BERG - Expeditionen auf den Aconcagua und vollstandige Information uber den Berg - Argentinien

MONTE ACONCAGUA - Spedizione - escursione - informazione - guide e logistica Salita alla cima e trekking Argentina

CERRO ACONCAGUA - Expedições - informação - serviços guias e logística - Ascensão ao cume e trekking - Argentina