Acomara-AconcaguaExpeditions.com

Polityka Prywatności

Firma Aconcagua Expeditions.com szanuje prywatność uźytkowników. Wszelkie dane zebrane od klienta za pośrednictwem tej strony internetowej będą chronione według ścisłych norm bezpieczeństwa i poufności, zgodnie z podstawowym prawem do ochrony danych osobowych.

Informacja ta będzie wykorzystana wyłącznie w celu zapewnienia jak najlepszej usługi w czasie wyprawy na Aconcagua. Jeźeli klient ma jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt przez email:

privacy@aconcaguaexpeditions.com

MONT ACONCAGUA - Expéditions, information, guides, ascensions - Argentine

CERRO ACONCAGUA - Expediciones, información, guías y logística - Argentina

ACONCAGUA BERG - Expeditionen auf den Aconcagua und vollstandige Information uber den Berg - Argentinien

MONTE ACONCAGUA - Spedizione - escursione - informazione - guide e logistica Salita alla cima e trekking Argentina

CERRO ACONCAGUA - Expedições - informação - serviços guias e logística - Ascensão ao cume e trekking - Argentina